MEGA kurz Excelu – od začátečníka po experta

(Hodnocení: 1)

2 499 

Objevte nejucelenější MEGA online kurz Excelu na českém internetu, s neomezeným přístupem, certifikátem a příklady ke stažení u každého kurzu.

ušetříte 1 595 Kč + cashback 125 Kč

Obsahuje 6 online kurzů Excelu od začátečníka po experta:

Potěšte dárkovým poukázem na tento kurz!

Objevte nejucelenější MEGA online kurz Excel na českém internetu, s neomezeným přístupem, certifikátem a příklady ke stažení u každého kurzu. Většina kurzů v tomto balíčku byla aktualizována do nové verze Excel 365/2021 s kvalitním zvukem a obohacena o nové kapitoly. Uživatelé se staršími verzemi Excelu od 2007 dále však nemusí mít obavy, většina postupů funguje i tam. Všechny kurzy v tomto balíčku mají časově neomezený přístup, po jejich dokončení obdržíte elektronický certifikát o absolvování. Jednotlivé kurzy Vám budou na uživatelském účtu aktivovány, jakmile bude zkontrolována přijatá platba, mějte proto okamžik strpení.

Celková délka:

 • přes 200 lekcí
 • více než 10 hod výkladu

Obsahy jednotlivých kurzů a ukázkové lekce se otevřou po kliknutí níže.

Obsahuje 6 online kurzů Excelu od začátečníka po experta:

Na detaily kurzu se podívejte zde:  Excel pro začátečníky

 • Spuštění Excelu (2:04)
 • Prvky hlavního okna (8:24)
 • Úprava Pásu karet (2:09)
 • Uložení a otevření souboru (3:00)
 • Uložení do cloudu (1:00)
 • Automatické ukládání (1:09)
 • Obnova neuložené verze (1:14)
 • Připnutí souborů (0:52)
 • Chráněné zobrazení (1:26)
 • Zápis do buňky (1:42)
 • Pohyb po buňkách (1:46)
 • Výběr buněk (3:21)
 • Rozměry buněk (3:10) Lekce zdarma
 • Zobrazení skrytých řádků a sloupců (1:35) Lekce zdarma
 • Vkládání a odstraňování (2:45)
 • Přesun a kopírování (5:29)
 • Základní formátování (7:23)
 • Zalomení buňky (2:40)
 • Základní formáty čísel (7:26)
 • Jednoduché podmíněné formátování (2:12)
 • Styly buněk (1:48)
 • Kopírování formátu (1:14)
 • Zmizení mřížky buněk (0:59)
 • Základní vzorce (10:37)
 • Počítání s procenty (3:45)
 • Mocnina a odmocnina (2:46)
 • Propojení listů (4:16)
 • Základní funkce (3:33)
 • Přepočet na stavovém řádku (2:46)
 • Manipulace s listy (4:40)
 • Jednoduché filtrování (2:57)
 • Chytrá tabulka (5:55)
 • Rychlá analýza (0:58)
 • Graf ve třech vteřinách (1:27)
 • Vzhled stránky a tisk (4:37)
 • Režimy zobrazení (2:15)

Na detaily kurzu se podívejte zde: Excel pro středně pokročilé

 • Vlastní formát čísla (5:55)
 • Den týdne (2:34)
 • Jednoduché podmíněné formátování (1:34)
 • Podmínka na celé řádky (3:39)
 • Tvorba řad (3:44)
 • Absolutní adresa buněk (10:23)
 • Pomůcky pro vyhodnocení vzorce (2:58)
 • Výpočty volbou vložit jinak (0:56)
 • Textové funkce (13:39)
 • Datumové funkce (9:06)
 • Funkce pro zaokrouhlení (7:39)
 • Funkce KDYŽ (4:22)
 • Dynamické doplňování (3:20)
 • Ukotvení příček (1:39) Lekce zdarma
 • Porovnání více sešitů vedle sebe (3:32)
 • Porovnání více listů vedle sebe (2:14) Lekce zdarma
 • Okno kukátka (3:00)
 • Odebrání duplicit (3:21)
 • Rozklad textu do sloupců (5:32)
 • Převod teček na čárky v čísle (2:51)
 • Ověření zadávaných dat (6:38)
 • Styly chybových hlášek (2:00)
 • Rozbalovací seznam (1:24)
 • Ověření dat pomocí vzorce (2:53)
 • Kopírování ověření dat (0:56)
 • Nalezení buněk s ověřením dat (1:42)
 • Najít a nahradit (4:31)
 • Řazení v tabulce (6:27)
 • Jednoduché filtrování (1:54)
 • Tabulka kritérií (6:37)
 • Rozšířený filtr (4:35)
 • Vzhled stránky a tisk (4:10)
 • Skupiny a přehled (6:16)
 • Souhrny (4:35)
 • Zvýraznění mezivýsledných řádků (1:41)
 • Chytrá tabulka (5:18)

Na detaily kurzu se podívejte zde: Excel pro pokročilé

 • Funkce KDYŽ (4:22)
 • Logické funkce A, NEBO (2:55)
 • Větvení funkce KDYŽ (5:46)
 • Více podmínek v KDYŽ (3:55)
 • Funkce COUNTIF, COUNTIFS (10:06)
 • Funkce SUMIF, SUMIFS (6:27)
 • Funkce AVERAGEIF, AVERAGEIFS (4:30)
 • Maticové vzorce (10:20)
 • Názvy ve vzorcích (6:44)
 • Pomůcky pro vyhodnocení vzorce (2:58)
 • Funkce SVYHLEDAT (10:04)
 • Funkce IFERROR (2:25) Lekce zdarma
 • Funkce INDEX (6:00)
 • Funkce POZVYHLEDAT (6:03)
 • Funcke ZVOLIT (3:37)
 • Tvorba formulářových prvků (17:47)
 • Funkce NEPŘÍMÝ.ODKAZ (6:00)
 • Funkce POSUN (5:58)
 • Šablony (2:42)
 • Slučování tabulek (3:36)
 • Možnosti zamykání (7:32)
 • Sdílení a sledování změn (2:50)
 • Výběr prázdných buněk (0:57)
 • Nahrávání maker (11:53)

Na detaily kurzu se podívejte zde: Excel pro experty

 • Tabelace (3:52) Lekce zdarma
 • Řešitel (10:11)
 • Scénáře (11:40)
 • Hledání řešení (5:28)
 • Popisná statistika (2:32)
 • Histogram (2:44)
 • Funkce pro predikce (5:02)
 • List Prognózy (1:07)
 • Finanční funkce (10:51)
 • Import dat (8:35)
 • Import dat z internetu (2:48)
 • Aktivace Power doplňků (1:38)
 • Relace mezi tabulkami (3:39)
 • PowerPivot (3:37)
 • PowerQuery (2:37)
 • PowerView (3:14)
 • PowerMap (3:27)
 • Spreadsheet compare (2:01)

MS QUERY

 • Aktivace a výběr zdroje (2:20)
 • Popis částí okna (1:45)
 • Výběr polí (0:52)
 • Výstup do Excelu (1:11)
 • Více tabulek – relace (2:11)
 • Řazení dat a pořadí sloupců (1:10)
 • Filtrovací podmínky (4:32)
 • Nové sloupce se vzorci (1:10)
 • Dotaz s parametrem (2:44)
 • Tabulka v Excelu s parametrem (4:45)
 • Dotaz se souhrnem (1:42)
 • Dotaz bez duplicit (0:56)
 • Průvodce dotazem (2:11)
 • Uložení dotazu (0:28) Lekce zdarma
 • Načtení dotazu (0:47)
 • Aktualizace dat (1:09)

Na detaily kurzu se podívejte zde: Grafy

 • Obecně o grafech (0:52)
 • Terminologie (2:20)
 • Zásady tvorby grafu (2:26)
 • Sloupcový graf (1:16)
 • Výsečový graf (1:14)
 • Spojnicový graf (1:18)
 • XY Bodový graf (1:12)
 • Vytvoření grafu (2:45)
 • Změna typu grafu (1:40)
 • CVIČENÍ 1 – Jednoduchý graf
 • Změna oblasti dat (4:58)
 • Šablona grafu (1:40)
 • Nastavení výchozího grafu (0:54)
 • CVIČENÍ 2 – Změna typu, oblasti, šablony
 • Graf má dvě karty (0:49)
 • Karta Návrh (1:06)
 • Karta Formát (1:11)
 • Rychlá tlačítka a filtr (0:57)
 • Identifikace částí grafu (1:24)
 • Název grafu (1:17)
 • Změna měřítka osy (2:51)
 • Legenda (1:17)
 • Popisky dat (1:32)
 • Tabulka dat (0:46)
 • Osy (1:53)
 • Nastavení mřížek (1:00)
 • Vložení loga do grafu (1:00)
 • CVIČENÍ 3 – Formátování částí grafu
 • Graf s vedlejší osou (4:26)
 • Kombinovaný graf (1:19)
 • CVIČENÍ 4 – Kombinovaný dvouosý graf
 • Spojnice trendu (2:26)
 • Vynášecí čáry (1:47)
 • Spojnice extrémů (0:51)
 • Sloupce vzrůstu a poklesu (1:06)
 • Chybové úsečky (3:05)
 • CVIČENÍ 5 – Čáry, spojnice, chybové úsečky
 • Doporučené a nové typy grafů (1:02)
 • Pruhový graf (1:27)
 • Paprskový graf (1:12)
 • Prstencový graf (2:20)
 • Plošný 3D graf (1:57)
 • Povrchový graf (0:40)
 • Bublinový graf (1:20)
 • CVIČENÍ 6 – Bublinový graf
 • Burzovní graf (1:19)
 • Graf mapy (1:02)
 • Stromový graf (0:43)
 • Histogram (2:44)
 • CVIČENÍ 7 – Histogram
  Srovnávací histogram (3:22)
 • CVIČENÍ 8 – Srovnávací histogram
 • Kontingenční graf (2:19) Lekce zdarma
 • Samostatný kontingenční graf (1:34)
 • Dynamické popisky (0:58)
 • Víceúrovňové kategorie (0:36)
 • Dynamický graf (6:12)
 • CVIČENÍ 9 – Dynamický graf
 • Filtr grafu pomocí pole se seznamem (5:13)
 • CVIČENÍ 10 – Filtrování v grafu se seznamem
 • Zmrazení grafu (0:57)
 • Viditelnost grafu (0:49) Lekce zdarma
 • Tisk grafu (0:41)
 • Vložení grafu jinam (2:13)
 • Animace grafu (1:43)
 • Minigrafy (3:07)

Na detaily kurzu se podívejte zde: Excel – Kontingenční tabulky

 • Příprava dat (2:10) Lekce zdarma
 • Základní model (3:35)
 • Rychlé vymazání všech polí (2:46)
 • Možnosti výpočtů (2:48)
 • Počet jednoznačných položek (8:05)
 • Karta Návrh (2:41)
 • Filtr sestavy (3:53)
 • Seskupování hodnot (7:00)
 • Vlastní výpočty (4:11)
 • Filtry, Průřezy, Časové osy (4:29)
 • Kontingenční graf (3:00)
 • Samostatný kontingenční graf (1:34)
 • Sloučení tabulek (3:26)
 • Tipy a triky (3:38)

1 recenze MEGA kurz Excelu – od začátečníka po experta

 1. Bc. Pavel Vrána
  (ověřený majitel)

  po absolvování kompletu…. super. Děkuji a pokukuji po dalším balíčku.

Pouze přihlášení uživatelé, kteří zakoupili tento produkt, mohou přidat hodnocení.