Dárkový poukaz na MEGA kurz Excelu

2 490 

Kategorie:

Voucher Option 1
Voucher Option 2
Voucher Option 3
Voucher Option 4
Množství

Jak fungují poukazy?

Dejte svým blízkým unikátní dárek, který je podpoří v sebevzdělávání a pomůže jim zvýšit kvalifikaci. Dárkový poukaz na tento online kurz slouží k aktivaci kurzu příjemcem. Kód poukazu příjemce vloží na aktivační stránce. Jednotlivé kurzy budou na uživatelském účtu aktivovány po kontrole na aktivační stránce do 2 dnůDárkový poukaz obdržíte do emailu po uhrazení objednávky a je platný 1 rok. Pokud chcete, aby dárkový poukaz přímo obdržel jeho příjemce, stačí vyplnit kolonku “Email příjemce” výše. Můžete si také zvolit barevnou variantu.

Obsah kurzu

Máte před sebou nejucelenější balíček výkladových online kurzů Excelu na českém internetu, s neomezeným přístupem, certifikátem a příklady ke stažení u každého kurzu. Všechny kurzy v tomto balíčku mají neomezený neomezený přístup, po jejich dokončení obdržíte elektronický certifikát o absolvování. Obsahuje 6 kurzů od začátečníka po experta:

Na detaily kurzu se podívejte zde:  Excel pro začátečníky

 • Spuštění Excelu (2:04)
 • Prvky hlavního okna (8:24)
 • Úprava Pásu karet (2:09)
 • Uložení a otevření souboru (3:00)
 • Uložení do cloudu (1:00)
 • Automatické ukládání (1:09)
 • Obnova neuložené verze (1:14)
 • Připnutí souborů (0:52)
 • Chráněné zobrazení (1:26)
 • Zápis do buňky (1:42)
 • Pohyb po buňkách (1:46)
 • Výběr buněk (3:21)
 • Rozměry buněk (3:10) Lekce zdarma
 • Zobrazení skrytých řádků a sloupců (1:35) Lekce zdarma
 • Vkládání a odstraňování (2:45)
 • Přesun a kopírování (5:29)
 • Základní formátování (7:23)
 • Zalomení buňky (2:40)
 • Základní formáty čísel (7:26)
 • Jednoduché podmíněné formátování (2:12)
 • Styly buněk (1:48)
 • Kopírování formátu (1:14)
 • Zmizení mřížky buněk (0:59)
 • Základní vzorce (10:37)
 • Počítání s procenty (3:45)
 • Mocnina a odmocnina (2:46)
 • Propojení listů (4:16)
 • Základní funkce (3:33)
 • Přepočet na stavovém řádku (2:46)
 • Manipulace s listy (4:40)
 • Jednoduché filtrování (2:57)
 • Chytrá tabulka (5:55)
 • Rychlá analýza (0:58)
 • Graf ve třech vteřinách (1:27)
 • Vzhled stránky a tisk (4:37)
 • Režimy zobrazení (2:15)

Na detaily kurzu se podívejte zde: Excel pro středně pokročilé

 • Vlastní formát čísla (5:55)
 • Den týdne (2:34)
 • Jednoduché podmíněné formátování (1:34)
 • Podmínka na celé řádky (3:39)
 • Tvorba řad (3:44)
 • Absolutní adresa buněk (10:23)
 • Pomůcky pro vyhodnocení vzorce (2:58)
 • Výpočty volbou vložit jinak (0:56)
 • Textové funkce (13:39)
 • Datumové funkce (9:06)
 • Funkce pro zaokrouhlení (7:39)
 • Funkce KDYŽ (4:22)
 • Dynamické doplňování (3:20)
 • Ukotvení příček (1:39) Lekce zdarma
 • Porovnání více sešitů vedle sebe (3:32)
 • Porovnání více listů vedle sebe (2:14) Lekce zdarma
 • Okno kukátka (3:00)
 • Odebrání duplicit (3:21)
 • Rozklad textu do sloupců (5:32)
 • Převod teček na čárky v čísle (2:51)
 • Ověření zadávaných dat (6:38)
 • Styly chybových hlášek (2:00)
 • Rozbalovací seznam (1:24)
 • Ověření dat pomocí vzorce (2:53)
 • Kopírování ověření dat (0:56)
 • Nalezení buněk s ověřením dat (1:42)
 • Najít a nahradit (4:31)
 • Řazení v tabulce (6:27)
 • Jednoduché filtrování (1:54)
 • Tabulka kritérií (6:37)
 • Rozšířený filtr (4:35)
 • Vzhled stránky a tisk (4:10)
 • Skupiny a přehled (6:16)
 • Souhrny (4:35)
 • Zvýraznění mezivýsledných řádků (1:41)
 • Chytrá tabulka (5:18)

Na detaily kurzu se podívejte zde: Excel pro pokročilé

 • Funkce KDYŽ (4:22)
 • Logické funkce A, NEBO (2:55)
 • Větvení funkce KDYŽ (5:46)
 • Více podmínek v KDYŽ (3:55)
 • Funkce COUNTIF, COUNTIFS (10:06)
 • Funkce SUMIF, SUMIFS (6:27)
 • Funkce AVERAGEIF, AVERAGEIFS (4:30)
 • Maticové vzorce (10:20)
 • Názvy ve vzorcích (6:44)
 • Pomůcky pro vyhodnocení vzorce (2:58)
 • Funkce SVYHLEDAT (10:04)
 • Funkce IFERROR (2:25) Lekce zdarma
 • Funkce INDEX (6:00)
 • Funkce POZVYHLEDAT (6:03)
 • Funcke ZVOLIT (3:37)
 • Tvorba formulářových prvků (17:47)
 • Funkce NEPŘÍMÝ.ODKAZ (6:00)
 • Funkce POSUN (5:58)
 • Šablony (2:42)
 • Slučování tabulek (3:36)
 • Možnosti zamykání (7:32)
 • Sdílení a sledování změn (2:50)
 • Výběr prázdných buněk (0:57)
 • Nahrávání maker (11:53)

Na detaily kurzu se podívejte zde: Excel pro experty

 • Tabelace (3:52) Lekce zdarma
 • Řešitel (10:11)
 • Scénáře (11:40)
 • Hledání řešení (5:28)
 • Popisná statistika (2:32)
 • Histogram (2:44)
 • Funkce pro predikce (5:02)
 • List Prognózy (1:07)
 • Finanční funkce (10:51)
 • Import dat (8:35)
 • Import dat z internetu (2:48)
 • Aktivace Power doplňků (1:38)
 • Relace mezi tabulkami (3:39)
 • PowerPivot (3:37)
 • PowerQuery (2:37)
 • PowerView (3:14)
 • PowerMap (3:27)
 • Spreadsheet compare (2:01)

MS QUERY

 • Aktivace a výběr zdroje (2:20)
 • Popis částí okna (1:45)
 • Výběr polí (0:52)
 • Výstup do Excelu (1:11)
 • Více tabulek – relace (2:11)
 • Řazení dat a pořadí sloupců (1:10)
 • Filtrovací podmínky (4:32)
 • Nové sloupce se vzorci (1:10)
 • Dotaz s parametrem (2:44)
 • Tabulka v Excelu s parametrem (4:45)
 • Dotaz se souhrnem (1:42)
 • Dotaz bez duplicit (0:56)
 • Průvodce dotazem (2:11)
 • Uložení dotazu (0:28) Lekce zdarma
 • Načtení dotazu (0:47)
 • Aktualizace dat (1:09)

Na detaily kurzu se podívejte zde: Grafy

 • Obecně o grafech (0:52)
 • Terminologie (2:20)
 • Zásady tvorby grafu (2:26)
 • Sloupcový graf (1:16)
 • Výsečový graf (1:14)
 • Spojnicový graf (1:18)
 • XY Bodový graf (1:12)
 • Vytvoření grafu (2:45)
 • Změna typu grafu (1:40)
 • CVIČENÍ 1 – Jednoduchý graf
 • Změna oblasti dat (4:58)
 • Šablona grafu (1:40)
 • Nastavení výchozího grafu (0:54)
 • CVIČENÍ 2 – Změna typu, oblasti, šablony
 • Graf má dvě karty (0:49)
 • Karta Návrh (1:06)
 • Karta Formát (1:11)
 • Rychlá tlačítka a filtr (0:57)
 • Identifikace částí grafu (1:24)
 • Název grafu (1:17)
 • Změna měřítka osy (2:51)
 • Legenda (1:17)
 • Popisky dat (1:32)
 • Tabulka dat (0:46)
 • Osy (1:53)
 • Nastavení mřížek (1:00)
 • Vložení loga do grafu (1:00)
 • CVIČENÍ 3 – Formátování částí grafu
 • Graf s vedlejší osou (4:26)
 • Kombinovaný graf (1:19)
 • CVIČENÍ 4 – Kombinovaný dvouosý graf
 • Spojnice trendu (2:26)
 • Vynášecí čáry (1:47)
 • Spojnice extrémů (0:51)
 • Sloupce vzrůstu a poklesu (1:06)
 • Chybové úsečky (3:05)
 • CVIČENÍ 5 – Čáry, spojnice, chybové úsečky
 • Doporučené a nové typy grafů (1:02)
 • Pruhový graf (1:27)
 • Paprskový graf (1:12)
 • Prstencový graf (2:20)
 • Plošný 3D graf (1:57)
 • Povrchový graf (0:40)
 • Bublinový graf (1:20)
 • CVIČENÍ 6 – Bublinový graf
 • Burzovní graf (1:19)
 • Graf mapy (1:02)
 • Stromový graf (0:43)
 • Histogram (2:44)
 • CVIČENÍ 7 – Histogram
  Srovnávací histogram (3:22)
 • CVIČENÍ 8 – Srovnávací histogram
 • Kontingenční graf (2:19) Lekce zdarma
 • Samostatný kontingenční graf (1:34)
 • Dynamické popisky (0:58)
 • Víceúrovňové kategorie (0:36)
 • Dynamický graf (6:12)
 • CVIČENÍ 9 – Dynamický graf
 • Filtr grafu pomocí pole se seznamem (5:13)
 • CVIČENÍ 10 – Filtrování v grafu se seznamem
 • Zmrazení grafu (0:57)
 • Viditelnost grafu (0:49) Lekce zdarma
 • Tisk grafu (0:41)
 • Vložení grafu jinam (2:13)
 • Animace grafu (1:43)
 • Minigrafy (3:07)

Na detaily kurzu se podívejte zde: Excel – Kontingenční tabulky

 • Příprava dat (2:10) Lekce zdarma
 • Základní model (3:35)
 • Rychlé vymazání všech polí (2:46)
 • Možnosti výpočtů (2:48)
 • Počet jednoznačných položek (8:05)
 • Karta Návrh (2:41)
 • Filtr sestavy (3:53)
 • Seskupování hodnot (7:00)
 • Vlastní výpočty (4:11)
 • Filtry, Průřezy, Časové osy (4:29)
 • Kontingenční graf (3:00)
 • Samostatný kontingenční graf (1:34)
 • Sloučení tabulek (3:26)
 • Tipy a triky (3:38)

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Pouze přihlášení uživatelé, kteří zakoupili tento produkt, mohou přidat hodnocení.