Nabídka online kurzů pro školy

Informace a žádost

Ceník

Postup aktivace

Reference škol

E-learning pro žáky

Online kurzy pro školy na rok

Online kurzy jsou efektivním způsobem vzdělávání a seberozvoje nejen dospělých, ale i žáků základních a středních škol. Věřím, že přístup ke kurzům pomůže usnadnit učitelům výuku v oblasti MS Office aplikací. Nabídka se vztahuje na vybrané online kurzy Excelu, Wordu, PowerPointu a Accessu, a to jen pro základní a střední školy na území České republiky. Škola obdrží předem domluvený počet licencí a aktivační kód. Tímto kódem si každý žák aktivuje přístup k níže uvedeným kurzům.

Chcete objednat roční přístup k online kurzům pro své žáky?

nadalku

Doporučeno MŠMT

Tento projekt je doporučen jako zdroj pro vzdělávání informatiky na základních a středních školách, na webu #NaDalku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Vyzkoušejte zdarma

Před zakoupením balíčku Vám na vyžádání nezávazně aktivujeme testovací přístup zdarma.

Nezávazná objednávka jménem školy

Do akce s přístupem zdarma se zapojily desítky škol a tisíce žáků spolu s učiteli. Jednotlivci i společensky odpovědně firmy, které si kupují online kurzy, pomáhají poskytovat tuto službu školám levně na celý rok i nadále. Připojte se i Vy, pomozte rozšířit výukové možnosti dalším dětem i učitelům a kupte si online kurz. Doporučuje i Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ve svém projektu #nadálku

Ceník ročního předplatného

BALÍK MINI

od
10 000
Kč / rok

Do 200 žáku: 10 000 Kč

Do 400 žáků: 15 000 Kč

Do 600 žáků: 20 000 Kč

Nad 600 žáků: individuální nabídka

BALÍK KLASIK

od
12 500
Kč / rok

Do 200 žáku: 12 500 Kč

Do 400 žáků: 17 250 Kč

Do 600 žáků: 22 500 Kč

Nad 600 žáků: individuální nabídka

Ceny jsou uvedeny za celou školu na 1 školní rok (od září do srpna). Jsou konečné, nejsem plátce DPH.

Každá škola může mít jiné požadavky a jiný počet licencí, může mít také omezený rozpočet a také může mít zájem o další kurzy z celého katalogu. Proto si prosím vždy vyžádejte individuální cenovou nabídku, která co nejlépe vystihne potřeby školy a vyjde maximálně vstříc finančním možnostem.

Postup aktivace s kódem

Pro usnadnění jsem připravil návod jak postupovat při aktivaci kurzů.

  1. Otevřít stránku www.umimexcel.cz/office
  2. Zadat aktivační kód, který jste obdrželi, a stisknout Aktivovat kód.
  3. Dále bude uživatel přenesen do "pokladny", kde vyplní nezbytné uživatelske údaje, které bude používat pro budoucí přihlašování (jméno a příjmení kvůli certifikátu, email a heslo pro přihlášení)
  4. Je nutno zkontrolovat, že cena objednávky je 0 Kč a nic dalšího do košíku nedávat!
  5. Následně stisknout Objednat a kurzy se uživateli aktivují.
  6. Své kurzy uživatel kdykoliv najde na svém profilu www.umimexcel.cz/muj-profil

Řešení nejčastějších dotazů

V košíku je produkt vícekrát
Na stránce košíku klikněte na ikonu červeného křížku u jednotlivých položek pro jejich odstranění.

Sleva se v pokladně neodečetla
Váš kód je neplatný nebo je limitován na email s koncovou doménou Vaší školy. 

Hlasí mi to, že kód již nemohu použít
Každý uživatel může stejný kód použít jen jednou. Zkontrolujte si, zda již kurzy nemáte aktivní.

Kde najdu aktivované kurzy?
Své kurzy uživatel kdykoliv najde na svém profilu www.umimexcel.cz/muj-profil

Kurz má zámečky u lekcí
Zkontrolujte, že jste správně přihlášeni a kurz je aktivní v Můj profil > Kurzy > Zapsané > Vše. V pravém panelu kurzu bude tlačítko Začít teď, kterým kurz aktivujete. Pokud jste přihlášeni a je tam Zakoupit kurz, zkuste stránku obnovit pomocí CTRL+F5 nebo se přihlaste v jiném prohlížeči.

Píše mi to, že zadávám neplatné uživatelské jméno
Uživatelské jméno je buď již použito jiným uživatelem, nebo nesplňuje tyto podmínky: alespoň 3 znaky, bez teček, bez mezer, více písmen než číslic

Reference škol

Ing. Jiří Vosátka (ICT koordinátor www.ssjs-tabor.cz)

V době zavedených opatření v souvislosti s výskytem koronaviru a onemocnění COVID-19 došlo na našem území k uzavření škol a proto jsme hledali možnost plnohodnotné domácí výuky. Pro hodiny informatiky, ve kterých probíhá výuka kancelářských aplikací MS Office, se nám podařilo získat podporu Certifikovaného školitele velice kvalitních firemních kurzů UmímExcel.cz. Jedná se o kurzy Wordu, Excelu a PowerPointu od začátečníků po pokročilé. Naše škola obdržela přístup pro všechny žáky a učitele na tři měsíce zdarma. Kurzy hodnotím velmi pozitivně, neboť umožnily naším studentům v domácím prostředí opakovat a prohlubovat svoje znalosti. Jsou přehledně členěny do kapitol, studující si je může procházet svým tempem a případně se vracet do již probraných částí. Díky těmto kurzům jsme mohli pokračovat ve výuce i v domácím prostředí. Jako učitel IT předmětů doporučuji všem.

Mgr. Ivana Davidová (IVT učitelka www.ggg.cz)

Učím na gymnáziu Ústavní v Praze 8 předmět IVT již přes 25 let. Součástí výuky jsou i témata jako textový editor, tabulkový procesor nebo databázové systémy. Dnes v období koronaviru a nutnosti učit studenty "na dálku" mi přišla velice vhod velkorysá nabídka pana Petra Kohoutka, který poskytl kurzy www.UmimExcel.cz našim vybraným studentům zdarma. Kurz je velmi dobře logicky strukturován. Témata jsou jasně vysvětlena. Lektor má velmi kultivovaný a srozumitelný mluvený projev. Výborné jsou také cvičné soubory a písemné shrnutí pod videem. I naši studenti hodnotí kurz velmi dobře. Výhodou je, že každý student může postupovat ve svém tempu. A kdo má zájem, probíranou látku dobře pochopí. Ráda bych touto cestou poděkovala panu Petrovi Kohoutkovi za poskytnutí online kurzů školám zdarma. Mgr. Ivana Davidová

Ing. Jiří Kyliánek (ředitel www.kamenka-celakovice.cz)

Nenadálá situace související s uzavřením škol a následným domácím vzděláváním byla pro každého něčím novým. Pro samotné žáky, pro jejich rodiče a pochopitelně i pro pedagogy. Zadávání domácí práce začínalo pozvolna od písemných úkolů, odkazy na různé stránky s procvičováním, postupně došlo i na výuku online.
Vašemu portálu Online kurzy MS Office, které jsou efektivním způsobem vzdělávání a seberozvoje nejen dospělých, ale i žáků základních a středních škol, děkujeme za zpřístupnění online kurzů a vůbec za aktivní spolupráci, což určitě nejen naší škole výrazně pomáhá. Této spolupráce si velmi vážíme a věříme, že kurzy usnadní situaci učitelům i rodičům, alespoň v oblasti výuky MS Office aplikací a těšíme se na spolupráci ve školním roce 2020/2021.

Ing. Martina Pomichálková (učitelka ICT, www.sosruska.cz)

V souvislosti s mimořádnými vládními opatřeními, kdy se výuka přenesla ze škol do domácího prostředí, jsem žákům ve výuce předmětu ICT vyhledávala online materiály k probíranému učivu. Vzhledem k velké různorodosti studijních materiálů, byla výuka velmi nesourodá a odlišná.

Nyní mám možnost výuku sjednotit a nabídnout žákům jednotlivé aplikace MS Office, nejen pro začátečníky, ale i pro pokročilé uživatele, pomocí kurzů UmímExcel.cz.

Na kurzech oceňuji zejména srozumitelnost, členění na kratší kapitoly i cvičné soubory v rámci lekcí. Tuto velkorysou bezplatnou pomoc naší škole poskytl certifikovaný školitel pan Bc. Petr Kohoutek, kterému tímto, za sebe i žáky školy, velice děkuji.

Tomáš Kupr (učitel, www.zspastelka.cz)

Vzhledem k nařízení vlády o uzavření škol kvůli šíření koronaviru a onemocnění COVlD-19, jsme museli řešit přesunutí veškeré výuky do online prostředí. Výuka informatiky se stala z mnoha důvodů obtížná. Stáli jsme před výzvou, jak pojmout výuku v samostudiu. Doporučení MŠMT nám nabídlo řešení problému prostřednictvím webovém portálu UmimExcel.cz, který nabízí profesionálně zpracované videokurzy MS Office. Oslovili jsme certifikovaného školitele p. Kohoutka, který nám nabídl přístup do portálu pro žáky i pedagogický sbor na 3 měsíce zdarma.

Portál jsme si vybrali zejména kvůli kvalitně zpracovaným videokurzům Excelu, Wordu a PowerPointu. Jednotlivé kurzy jsou podle zaměření přehledně zpracované do sekcí. Každý komentovaný videokurz navíc obsahuje zadání a jeho řešení, takže je ideální nejen pro výuku, ale i na procvičení. Díky nabídce bezplatného přístupu k videokurzům jsou žáci vyšších ročníků naší školy schopní samostudiem pokračovat ve výuce informatiky v domácím prostředí. Pedagogové videokurzy také využijí, neboť mají možnost dále prohlubovat své znalosti v pokročilejších lekcích. Portál UmimExcel.cz doporučujeme a děkujeme za nabídku.

Taťana Hodačová (učitelka, www.oadusni.cz)

Naše škola získala zdarma přístup k online kurzům Excelu, Wordu, PowerPointu a Accessu od pana Bc. Petra Kohoutka, kterému bychom tímto rádi veřejně poděkovali. Pro naše studenty je to možnost, jak si zopakovat, doplnit a naučit se další dovednosti v rámci MS Office. Kurzy ve formě krátkých videí s mluveným slovem velmi vhodně doplňují výuku ITE. I když všichni studenti nemají doma svůj osobní počítač, ke zhlédnutí krátkých lekcí jim postačuje mobil a internet. Na závěr každého kurzu je připraven kvíz, za jehož minimálně 80procentní splnění obdrží studenti certifikát. Tyto kurzy představují i pěkné zpestření náročné výuky ITE.

Mgr. Nikol Urbančíková (učitelka ICT, www.cachovice.cz/zakladni-skola)

V tomto nezvyklém období, kdy smysluplně vést výuku informatiky není úplně jednoduché, naše škola ocenila nabídku, která zaručuje většině žáků přístup k vzdělávání IT. Tímto bych chtěla moc poděkovat za poskytnutí kvalitně zpracovaných kurzů aplikací MS Office. Díky těmto kurzům, které jsou velmi přehledné, si naši žáci mohou nejen zopakovat, ale i se naučit něco nového. Navíc jim je odměnou za plnění certifikát, který mohou v budoucnu použít. V kurzech je vše perfektně vysvětleno a žáky velice baví jejich plnění. Navíc v rámci rozdělení na začátečníky, středně pokročilé a pokročilé si každý žák může zvolit variantu, která vyhovuje jeho tempu. Ještě jednou děkujeme za zpřístupnění těchto kurzů.

Mgr. Milan Šatra (učitel ICT, kamenka.cz)

V době státem zavedených koronavirových opatření došlo v České republice k uzavření škol. Jako všechny ostatní školy jsme byli postaveni před nutnost zajistit nové metody a prostředky pro distanční vzdělávání. Naše škola se dlouhá desetiletí zaměřuje na rozšířenou výuku informatiky, která je pro zhruba 30% žáků zakončena získáním mezinárodního certifikátu ECDL (European Computer Driving Licence). Z důvodu uzavření škol nebylo možné realizovat v plném rozsahu přípravu na letošní testování ECDL na konci školního roku. Vzhledem k tomu, že naše rozšířená výuka informatiky probíhá na platformě Microsoft Office, byla nabídka Certifikovaného školitele velice kvalitních firemních kurzů UmímExcel.cz skvělým řešením pro naše osmáky a deváťáky připravující se na uvedené testy ECDL. Jedná se o kurzy Wordu, Excelu a PowerPointu od začátečníků po pokročilé. Naše škola obdržela přístup pro všechny žáky a učitele na tři měsíce zdarma. Kurzy hodnotím mimořádně kladně, neboť umožnily naším žákům v domácím prostředí opakovat a prohlubovat svoje znalosti. Jsou přehledně členěny do kapitol, studující si je může procházet svým tempem a případně se vracet k již probraným tématům. Díky těmto kurzům jsme mohli pokračovat ve výuce i v domácím prostředí. Jako učitel informatiky, krajský ICT metodik a předseda oblastního metodického kabinetu ICT doporučuji všem.

Mgr. Lenka Bačáková (učitelka ICT, zsbalabenka.cz)

Kurzy od společnosti UmimExcel.cz jsme v naší škole využili pro sedmáky v rámci výuky informatiky v době distančního vyučování. Kurzy byly vedeny zkušeným lektorem, byly srozumitelné, obohacené o příklady a testy k ověření nabytých znalostí. Vhodně doplňovaly témata, která se žáci učili v přímé výuce. Každý žák si mohl individuálně vyzkoušet, zopakovat dovednosti, které již zvládl a přiučit se něčemu novému. Děkujeme za zprostředkování a pomoc, rádi jsme této příležitosti využili a předpokládáme, že i během letních prázdnin se žáci ke kurzům budou vracet. Mgr. Lenka Bačáková - vyučující IT, ZŠ a MŠ Na Balabence, Praha 9

Zapojené školy