MEGA kurz Accessu – Tvoříme databázi

1 790 

Tento nejrozsáhlejší MEGA online kurz Accessu na českém internetu nabízí komplexní seznámení s tvorbou databází. Je s neomezeným přístupem, certifikátem a příklady ke stažení.

časově neomezený přístup
více než 7 hod výkladu
138 lekcí

Obsahuje 7 tematických bloků od začátečníků po pokročilé:

 • Tvorba tabulek a relací
 • Tvorba dotazů
 • Tvorba formulářů
 • Tvorba sestav
 • Export a import dat
 • Makra
 • Správa databáze
Kategorie:
Množství

Tento nejrozsáhlejší MEGA online kurz Accessu na českém internetu nabízí komplexní seznámení s tvorbou databází. Je s neomezeným přístupem, certifikátem a příklady ke stažení.

Všechny lekce v tomto kurzu mají časově neomezený přístup, po jejich dokončení obdržíte elektronický certifikát o absolvování. Kurz bude na uživatelském účtu aktivován po obdržení platby.

Celková délka:

 • 138 lekcí
 • více než 7 hod výkladu

Celá osnova a ukázkové lekce se otevřou po kliknutí níže, kvůli množství jsou rozděleny do tematických bloků.

Obsahuje 138 lekcí od začátečníků po pokročilé:

Na detaily kurzu se podívejte zde: Access – Návrh tabulek a relací 

 • Založení databáze (1:53)
 • Založení tabulky (2:00)
 • Název a popis pole (2:09)
 • Datový typ Automatické číslo (1:08)
 • Primární klíč (1:08)
 • Uložení tabulky (1:21)
 • Datový typ Text (1:58)
 • Datový typ Dlouhý text (1:49)
 • Datový typ Číslo (2:48)
 • Datový typ Datum a čas (1:24)
 • Datový typ Měna (1:16)
 • Datový typ Ano/Ne (1:32) Lekce zdarma
 • Datový typ Hypertextový odkaz (2:29)
 • Datový typ Objekt OLE (2:02)
 • Datový typ Příloha (2:01)
 • Počítané pole (3:17)
 • Průvodce vyhledáváním – manuální seznam (4:25)
 • Průvodce vyhledáváním – údaje z jiné tabulky (7:16)
 • Velikost pole (3:01)
 • Formát hodnot (4:53)
 • Vstupní maska (4:46)
 • Titulek (1:35)
 • Ověření pole (3:53)
 • Ověření záznamu (3:24)
 • Povinné pole (1:16)
 • Výchozí hodnota (1:57)
 • Indexace (3:02)
 • Procházení záznamů (1:14)
 • Odstranění záznamů (1:34)
 • Řazení záznamů (1:08)
 • Pořadí polí (0:41)
 • Skrytí a zobrazení polí (0:39)
 • Ukotvení polí (1:41)
 • Automatický souhrn (1:12)
 • Prohledávání údajů (2:29)
 • Automatický filtr (2:39)
 • Filtr podle výběru (1:39)
 • Filtr podle formuláře (3:25)
 • Rozšířený filtr a řazení (4:26)
 • Kopie tabulky (2:21)
 • Kopie tabulky z Excelu (2:52)
 • Přejmenování tabulky (0:37)
 • Odstranění tabulky (1:08)
 • Relace (10:26)
 • Referenční integrita (6:45)
 • Cvičení na tvorbu databáze

Na detaily kurzu se podívejte zde: Access – Návrh dotazů

 • Seznámení s databází
 • Návrh dotazu (3:24) Lekce zdarma
 • Uložení dotazu (1:50)
 • Režimy zobrazení dotazu (2:05)
 • Logické podmínky (4:13)
 • Podmínka LIKE (6:09)
 • Podmínka IS NULL (2:46)
 • Podmínka IN (1:44)
 • Řazení v dotazu (3:12)
 • Sloupce s výpočtem (5:45)
 • Sloučení více polí (3:08)
 • Datumové funkce (9:55)
 • Vnořené funkce (2:45)
 • Textové funkce (6:23)
 • Zaokrouhlovací funkce (3:28)
 • Funkce IIF (4:10)
 • Dotaz z více tabulek (2:45)
 • Nejvyšší hodnoty (4:09)
 • Jedinečné hodnoty (2:17)
 • Kontrola shody (4:14)
 • Parametrický dotaz (4:21)
 • Souhrnný dotaz (7:53)
 • Křížový dotaz (3:58)
 • Cvičení na výběrové dotazy
 • Sjednocovací dotaz (4:00)
 • Definiční dotaz (3:13)
 • Poddotazy (4:12)
 • Předávací dotaz (4:21)
 • Vytvářecí dotaz (3:24)
 • Přidávací dotaz (3:35)
 • Aktualizační dotaz (4:15)
 • Odstraňovací dotaz (2:54)
 • Úloha na akční dotazy „Dlužníci“

Na detaily kurzu se podívejte zde: Access – Návrh formulářů

 • Typy formulářů (1:04)
 • Uspořádání formulářů (3:48)
 • Průvodce formulářem (2:58)
 • Režimy zobrazení formulářů (3:12) Lekce zdarma
 • Sekce formuláře (3:15)
 • Textové pole (9:03)
 • Popisek (1:36)
 • Zámek (3:41)
 • Pole se seznamem (4:49)
 • Změna zdroje záznamů (3:46)
 • Propojení formulářů (4:53)
 • Tlačítko (1:27)
 • Nevázaný formulář (7:06)
 • Okno formuláře (2:04)
 • Logo ve formuláři (1:38)
 • Graf na formuláři (4:15)
 • Podmíněné formátování ve formuláři (3:13)
 • Formulář s podformulářem (2:49)
 • Navigační formulář (1:24)
 • Formulář po spuštění (1:08)
 • Cvičení na formuláře

Na detaily kurzu se podívejte zde: Access – Návrh sestav

 • Jednoduchá sestava (2:03)
 • Průvodce sestavou (2:55)
 • Režimy zobrazení sestav (3:22) Lekce zdarma
 • Sekce sestavy (4:47)
 • Seskupení podle prvního písmena (5:45)
 • Skupiny a výpočty (9:21)
 • Obrázek v sestavě (1:49)
 • Podmíněné formátování v sestavě (3:54)
 • Číslování řádků (2:14)
 • Opakování sekce (3:00)
 • Odstránkování sekce (1:33)
 • Sestava s parametrem (3:02)
 • Sestava s formulářem (5:29)
 • Tisk a export sestav (2:12)
 • Cvičení na sestavy
 • Export do Excelu (4:59)
 • Export do textu (4:59)
 • Uložené exporty (1:59)
 • Import z Excelu (6:37)
 • Import textového souboru (5:45)
 • Uložené importy (1:19)
 • Propojení databáze (2:38)
 • Správce propojených tabulek (1:51)
 • Makro pro export (5:20)
 • Makro pro akční dotazy (2:57)
 • Propojené seznamy (5:02)
 • Záložky a okna (3:07)
 • Navigační podokno (4:18)
 • Skrytí nabídek (1:36)
 • Potvrzení akčních dotazů (1:02)
 • Zakázání speciálních zkratek (0:58)
 • Administrátorský přístup (0:48)
 • Oprava a komprimace (1:19)
 • Dokumentace databáze (2:05)
 • Analýza tabulky (3:19)
 • Okno relací (1:54)
 • Závislosti objektů (1:28)
 • Kopie databáze (0:47)
 • Zálohování databáze (0:45)
 • Rozdělení databáze (2:16)
 • Uložit jako ACCDE (1:21)
 • Heslo v databázi (1:57)
 • Access runtime (1:50)